Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

UPSC प्रशिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेकरीता दिल्ली येथे परीक्षा केंद्र हवे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुचना

UPSC 2023 प्रशिक्षणाकरीता निवड परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी महाज्यातीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. UPSC-2023 करीता निवड परीक्षा ही दि.16/07/2023 रोजी पार पडणार आहे.

निवड परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या ज्या विद्याथ्यांना दिल्ली येथे परीक्षा केंद्र हवं आहे त्या विद्याथ्र्यांनी साबत प्रसिद्ध केलेल्या लिंकवर माहिती भरणकरीता दि.05/07/2023 पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर परीक्षा केंद्रात कोणताही बदल करता येणार नाही याची संबंधितांनी नांद घ्यावी.