Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

UPSC दिल्ली व पुणे येथील अनुक्रमे इंग्रजी व मराठी माध्यमाकरिता प्रसिध्द केलेली निवड यादी रद्द करून परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत.