Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

MH-CET/JEE/NEET - २०२३ या परिक्षांच्या पूर्व तयारीच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी नोंदणीची मुदत दि. ३०-११-२०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

For any queries Contact: (MahaJyoti) +91-7066888845