Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

संविधान दिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचा निकाल

गट 'अ '

अ. क्र. नाव व पत्ता पुरस्कार निबंधाचा विषय
वैष्णवी सिद्धेश्वर लेंगरे
पत्ता- c/o श्री. यु.व्ही. कोठारे,
प्लॉट नं. 22, चंद्रमा रेसीडेन्सी,
फत्तेपूरकर कॉलनी,
केबीपी कॉलेजच्या पाठीमागे,
पंढरपूर, जि. सोलापूर 413304
प्रथम
समृद्धी बन्सी गायकवाड
पत्ता- उरणे गल्ली,
आष्टी, जि. बीड- 414203
द्वितीय
शिवानी सुधीर भंडारी
पत्ता शिवाजी नगर, शिरोळ,
ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर - 416103
तृतीय

गट 'ब'

अ. क्र. नाव व पत्ता पुरस्कार निबंधाचा विषय
आदिती राजू जगदाळे
पत्ता- मु.पो.नांदगिरी
(धुमाळवाडी) ता. कोरेगाव,
जि. सातारा 415010
प्रथम
अक्षता दत्तात्रय वडवणीकर
पत्ता - वेदांत नगर,
दत्त मंदिर शेजारी (प्लॉट नं. 41)
सावेडी रोड,अहमदनगर-414003
द्वितीय
माधुरी सुनिल पाटील
पत्ता 38, शेजवळकर नगर,
भडगाव रोड, पाचोरा,
ता.पाचोरा, जि.जळगाव-424201
तृतीय

गट 'क'

अ. क्र. नाव व पत्ता पुरस्कार निबंधाचा विषय
वैभव अनिल अलई
पत्ता- मु.पो. लोहोणेर,
ता. देवळा, जि. नाशिक-423301
प्रथम
प्रतिक संजय देशमुख
पत्ता- रा. भेंडा,
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर
द्वितीय
प्रज्योत दयाळ बुचूंडे
पत्ता रा. सोनुर्ली, ता. कोरपना,
जि. चंद्रपूर-442916
तृतीय