Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) 2023-24 व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ 2023-24 विद्यार्थ्यांकरिता प्रशिक्षणाचे माध्यम व प्रशिक्षण केंद्र पुन्हा निवडण्याकरिता