Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे रूजू न झालेल्या विद्यार्थांकरिता सुचना