Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 अंतर्गत प्रतिक्षायादीकरिता विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाचे माध्यम निवडण्याकरिता लिंक उपलब्ध करून देणे बाबत.