Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) 2023-24 व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ (MPSC Group B & C) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाअंतर्गत निवड यादीमधून दुबार म्हणून वगळलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना.