Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट ‘ब’ व ‘क’ व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) 2023-24 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची सहावी प्रतिक्षा यादी.