Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन (MJPRF) वर्ष २०२३ करिता हार्ड कॉपी अर्ज सादर केलेल्या परंतु Fellowship ID Generate न झालेल्या उमेदवारांना त्रुटी पूर्तता करण्याबाबत सूचना