Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) वर्ष 2023 योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व अर्ज करण्याबाबत माहिती

दिनांक २५ जून २०२३ पासून ऑनलाईन अर्ज करण्याची लिंक उपलब्ध करून देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी