Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

अर्ज करण्याकरिता सुधारित अंतिम दिनांक १०/०४/२०२४ पर्यंत आहे.