Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत