Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

दि. 27/10/2023 रोजी नगरपालिका प्रशासन किंवा इतर शासकीय परीक्षा असल्याने दि.28/10/2023 रोजी महाज्योतीच्या परीक्षा घेण्याकरिता ऑनलाईन प्रक्रिया केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना