महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC, MPSC Group B & C, UPSC परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023 पात्र ठरलेल्या अनाथ व दिव्याग विद्यार्थ्यांकरिता सूचना

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दि. 28-11-2023 पर्यंत राहील

परत लिंक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.