1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

सूचना फलक

Title Date Link
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती(MJPRF) - 2021 M.Phil. तात्पुरती पात्र/अपात्र व निवड झालेल्यांची यादी
new
22-10-2021
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती(MJPRF) - 2021 Ph.D तात्पुरती पात्र/अपात्र व निवड झालेल्यांची यादी
new
18-10-2021
MPSC प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांचे Online प्रशिक्षण
new
16-10-2021
Document Verification process of Provisionally selected candidate for MPSC Training Program(Date Extended Till 14-10-2021)
new
12-10-2021
Document Verification process of Provisionally selected candidate for UPSC Training Program
new
12-10-2021
दि १२.१०.२०२१ रोजी दिल्लीत घेण्यात येणाऱ्या UPSC/MPSC नागरी सेवा परीक्षांच्या
ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी प्रवेशपत्र ( Admit Card ) येथून डाउनलोड करावे.
07-10-2021
Document Verification process of Provisionally selected candidate for MPSC Training Program
06-10-2021
List of provisionally qualified candidates for UPSC/MPSC preparation coaching
20-09-2021
तेलबिया (करडई) उत्पादन, प्रक्रिया व विक्री कार्यक्रम (२०२१) मध्ये सहभागी होण्यासाठी नोंदणी अर्ज
11-09-2021
दि 13.9.2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या UPSC/MPSC नागरी सेवा परीक्षांच्या
ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी प्रवेशपत्र ( Admit Card ) येथून डाउनलोड करावे.
09-09-2021
महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती –एम.फिल.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत.
07-09-2021
दि.08.09.2021 रोजी महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत.
25-08-2021
दि.07.09.2021 रोजी महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत.
25-08-2021
दि.1 सप्टेंबर 2021 रोजी महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत.
24-08-2021
दि.31 ऑगस्ट 2021 रोजी महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत.
24-08-2021
दि.30 ऑगस्ट 2021 रोजी महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत.
24-08-2021
महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबतची नोटीस रद्द करणेबाबत.
23-08-2021
महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत. (गुरुवार दि.26.08.2021)
20-08-2021
महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत. (बुधवार दि.25.08.2021)
20-08-2021
महाज्योती, नागपूर मार्फत महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन छात्रवृत्ती – Ph.D.-2021
च्या छाननी प्रक्रीयेकरिता मूळ व छायांकित कागदपत्रांसह उपस्थित राहणेबाबत. (मंगळवार दि.24.08.2021)
20-08-2021
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 - नोंदणी अर्ज
12-08-2021
MH-CET/JEE/NEET या परिक्षांच्या २०२३ करिता ऑनलाईन पूर्व तयारीसाठी नोंदणी
24-06-2021
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021 For M.Phil.
18-06-2021
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021 For Ph.D.
18-06-2021
प्रकल्प व्यवस्थापक - कौशल्य विकास (कंत्राटी पदा)
07-06-2021
प्रकल्प संचालक (कंत्राटी पदा)
07-06-2021
JEE Pre-Training (Online)
16-05-2021
State Level Essay Competition's Result
07-05-2021
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती( MJPRF) - 2021
10-04-2021
Application invited for financial assistance for those who qualified for
interview/personality test{UPSC(Civil Services) Exam 2020}
06-04-2021
कंत्राटी पदावरील भरती
23-02-2021
कंत्राटी पदावरील (तांत्रिक) भरती
23-02-2021
Expression of Interest (Book Publication)
22-02-2021
Pre Police Training(Online)
21-02-2021
JEE/NEET/MHCET coaching for examination(Subject Expert/Trainer)
10-02-2021
Students Application for UPSC Coaching
10-02-2021
Students Application for MPSC Coaching
10-02-2021
Logo Design & Tagline Design Competition's Result
27-01-2021
Expression of Interest
25-01-2021
Post of Subject Assistant
24-01-2021
State Level Essay Competition
16-01-2021
Essay Competition's Result
03-01-2021