1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MPSC प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांचे Online प्रशिक्षण

महाज्योतीतर्फे ज्या उमेदवारांनी MPSC प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली आहे, त्या उमेदवारांचे online प्रशिक्षण दि. १८-१०-२०२१ रोजी सुरु होणार आहे online प्रशिक्षणासाठी https://mpsc.mahajyoti.org.in या लिंक वर जाऊन login करावे.

तुमचा Registered mobile number हाच तुमचा username व password त्या number वर येणारा OTP राहील.

प्रशिक्षणाची वेळ 09:00 am to 10:30 am - Orientation 04:00 pm to 05:00 pm - Orientation