महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

MH-CET/JEE/NEET या परिक्षांच्या २०२३ करिता ऑनलाईन पूर्व तयारीसाठी नोंदणी

MH-CET/JEE/NEET - २०२३ या परिक्षांच्या पूर्व तयारीच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी नोंदणीची मुदत दि. ३०-११-२०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

For any queries Contact: (MahaJyoti) +91-7066888845