महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

मातोश्री मुलींचे शासकीय वसतिगृह नाशिक येथील विद्यार्थिनींच्या प्रवेशासाठी अर्ज

विहित अर्जाची प्रिंट काढावी व त्यासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी:

मातोश्री मुलींचे शासकीय वसतिगृह नाशिक येथील विद्यार्थिनींच्या प्रवेशासाठी करावयाचा Application Form करिता दि. १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

१)विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड झेरॉक्स
२)विद्यार्थ्यांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र
३)जात प्रमाणपत्र
४)गुणपत्रिका
५)पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला
६)रहिवासी दाखला
७)बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत
८)शाळा सोडल्याचा दाखला
९)बोनाफाईड/शैक्षणिक शुल्क भरणा पावती
रजिस्ट्रेशन लिंक वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज अचूक भरावा व त्याची प्रिंट काढून खालील पत्त्यावर न चुकता जमा करावी
पत्ता:- सारथी विभागीय कार्यालय नाशिक, बरॅक- ८ विभागीय आयुक्त कार्यालय आवार, नाशिक रोड, नाशिक 422101
संपर्क:- 02532993689