1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

List of provisionally qualified candidates for UPSC/MPSC preparation coaching

नोट: ज्या उमेदवारांनी UPSC साठी दिल्ली परीक्षा केंद्र निवडले आहे. त्या उमेदवारंची चाचणी परीक्षा पुननिर्धारित करण्यात येणार आहे. दिल्ली परीक्षा केंद्रावरिल उमेदवारंचा निकाल चाचणी परीक्षा झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल.

Media Gallery

Photo Gallery

Video Gallery