1200px-Emblem_of_India.svg

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

Contact Us

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, एमए / 15/1, एस अंबाझरी आरडी, वसंत नगर, नागपूर, महाराष्ट्र 440020

  +९१-८९५६७७५३७६
  +९१-८९५६७७५३७७
  +९१-८९५६७७५३७८
  +९१-८९५६७७५३७९
  +९१-८९५६७७५३८०

  mahajyotingp@gmail.com
  mahajyotimpsc21@gmail.com
  mahajyotiupsc21@gmail.com
  mahajyotiskill@gmail.com

  www.mahajyoti.org.in

  [AGAL id=7087]