महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

पोलिस भरती परीक्षा पूर्व ऑफलाईन प्रशिक्षण - 2023 करिता तात्पुरती दुसरी प्रतिक्षा यादी