महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

दि. 27/10/2023 रोजी नगरपालिका प्रशासन किंवा इतर शासकीय परीक्षा असल्याने दि.28/10/2023 रोजी महाज्योतीच्या परीक्षा घेण्याकरिता ऑनलाईन प्रक्रिया केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना