महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

एम.पी.एस.सी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 2023-24 करिता उमेदवारांची प्रारूप निवड यादी

प्रशिक्षणासाठी संस्था निवडण्याची लिंक ३०-११-२०२३ रात्री ११:१५ पर्यंत शुरू राहणार आहे