Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

MPSC प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांचे Online प्रशिक्षण

महाज्योतीतर्फे ज्या उमेदवारांनी MPSC प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली आहे, त्या उमेदवारांचे online प्रशिक्षण दि. १८-१०-२०२१ रोजी सुरु होणार आहे online प्रशिक्षणासाठी https://mpsc.mahajyoti.org.in या लिंक वर जाऊन login करावे.

तुमचा Registered mobile number हाच तुमचा username व password त्या number वर येणारा OTP राहील.

प्रशिक्षणाची वेळ 09:00 am to 10:30 am - Orientation 04:00 pm to 05:00 pm - Orientation