Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

मिलिटरी भरती प्रशिक्षणासाठी निवड परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक

विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, परीक्षा प्रवेश पत्र (Admit Card) डाऊनलोड करतांना आपला फोटो व सही व्यवस्थित अपलोड करावी.