Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute
(MAHAJYOTI)

(An Autonomous Institute of The Other Backward Class Bahujan Welfare Department, Govt. of Maharashtra)

महाज्योती संस्थेद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या विविध पूर्व प्रशिक्षणाकरिता निवड परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांचा जिल्हा निवड करणेबाबत