महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

मिलिटरी भरती प्रशिक्षणासाठी निवड परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक

विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, परीक्षा प्रवेश पत्र (Admit Card) डाऊनलोड करतांना आपला फोटो व सही व्यवस्थित अपलोड करावी.