महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

महाज्योती मार्फत घेण्यात आलेल्या मिलीटरी भरती पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षेचा (Entrance Exam) निकाल व तात्पुरती निवड यादी. (Result & Provisional Selection list)