महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(महाज्योती)

(महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वायत्त संस्था )

निविदा

Title Date Link
Technical & Commercial Bids for Supply of Tablets
09-05-2022
INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR SUPPLY OF BOOKS FOR JEE AND NEET EXAMINATION
23-02-2022
Request for Proposal (RFP) For Empanelment of AgenciesFor Skill Development Trainings
14-02-2022
INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR SUPPLY OF BOOKS FOR MPSC (STATE SERVICES) EXAMINATION
03-02-2022
Invitation of Expression of Interest for Selection of Agency for Providing Manpower
24-01-2022
MHT-CET/JEE /NEET प्रशिक्षणार्थींना अभ्यास साहित्य पुरविण्यासाठी स्वारस्य निविदा
21-01-2022
BID Proposal(Communication channel & Social Media)
06-03-2021
06-03-2021
Invitation of Expression of Interest (UPSC Coaching)
06-03-2021
प्रस्ताव (कुशल विकास प्रशिक्षण)
03-03-2021